Здравето на очите при децата

 

Уважаеми дами и господа,
Заповядайте на предстоящото информационно – образователно мероприятие на Тема «Здравето на очите при децата» в гр. Хасково, в КЪЩАТА на ул. Добруджа 44.

ГРАФИК НА СЪБИТИЕТО:
сряда – 20.06 от 18.30 до 20.00 ч.

Вход /Дарение/

За записвания и повече информация: Тел.: 0878 487 861
E-mail: info@smisal.com, www.smisal.com

Организатор Сдружение „Осъзнато единно гражданско общество”, България. Сдружението е приемственик и партньор на немското дружество „Общество за иновативно образование, възпитание и интеграция“- GIBEI e.V. – гр. Есен, Германия.
От началото на 2016 г. работим по осъществяване на интернационална инициатива в грижа за здравето, сигурността и реализацията на децата – ”ЗА АНГЕЛИТЕ НИ”. Инициативата се реализира, чрез проекти свързани с теми от съответните области. Началото бе положено в град – Пловдив. Поетапното инициатива се осъществява и в други градове в страната ни: Пловдив, София, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Ямбол, Казанлък, Велинград, ДЂобрич.
Проектите, с които започнахме са свързани със здравето на очите. Защо очите?
В началото на 2016 година завърши съвместно изследване на Университета на Нов Южен Уелс и изследователски институт на очите в Сингапур засягащо късогледството и неговите последици. Прогнозите са катастрофални. До 2050 г., 50% от населението на света е в опасност да стане късогледo, или дори напълно да ослепее.
Дали това е наистина възможно?
Фактите са още по – отчайващи! Във Франция, Германия, Швейцария, Австрия прогнозите за 2050 г. са вече реалност. Над 2/3 от населението на развитите Европейски държави имат проблеми с зрението и носят очила.
“Веднъж годишно нашите деца трябва да полагат изпит за очна грамотност. Трябва да гарантираме за това и заедно да започнем работа по съответни превантивни мерки.“; са думите на един от експертите в проучването – Кевин Найду.

Ние вече работим по тази идея!

За три години сме осъществили:
– Над 100 информационно – образователни мероприятия по проект: “Да запазим Здравето на Очите си” свързани с превенция на здравето на очите. Проведени със сдружения, училища, занимални, здравни центрове, неправителствени организации в град София, гр. Пловдив и гр. Велико Търново, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Велинград.
– През 2016 г., 2017 г. и 2018 г. осъществихме в гр. Пловдив Фестивал „Здравето на очите“. В три поредни дни под формата на лекции и образователни игри за деца и възрастни запознахме гражданите на градa с естествени методи за превенция на очите и доброто зрение при деца, младежи и възрастни.
Горепосоченото е кратък преглед на осъществените от Сдружение ОЕГО дейности през 2016г. – 2018 г.
Планираме провеждане на Информационно – образователно мероприятие в гр. Хасково, по покана на заинтересовани от дейността ни граждани. На 20.06 от 18.30 ч. в КЪЩАТА на ул. Добруджа 44:

Информационно – образователното мероприятие включва:
Част първа: Запознаване с инициативата «За Ангелите ни»
Области на работа: възпитание, образование, здраве, сигурност, личностно развитие
Част втора: Запознаване с проекта: «За да виждат винаги добре»
Естествени методи за запазване и възстановяване на зрението
Превантивни мерки при деца, юноши и възрастни
Част трета: Въпроси и отговори
Лектор Пламен Златинов – ръководител на професионална академия GIBEI e.v. Германия, лектор на Фестивал Здравето на очите и Фестивал Здравей Здраве.

За повече информация относно дейностите на Сдружение ОЕГО прилагам линк към фейсбук страницата на инициатива За Ангелите Ни:
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%90-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%9D%D0%98-115267495506671/?ref=aymt_homepage_panel

За допълнителна информация и уточнения оставаме на разположение.
тел. 0888658157, мейл zaangeliteni@abv.bg
Координатор за гр. Хасково – Даниел Ганев, тел.
087 8487 861

Вход /Дарение/

С уважение, Зоя Иванова
Председател на Сдружение ОЕГО