ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ

ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА РЕЛАКСАЦИЯ (Progressive Muscle Relaxation, PMR)

През 1929г. д-р Едмунд Якобсон (Edmund Jacobson) публикува книгата “Прогресивна релаксация”, в която описва своята техника за дълбока мускулна релаксация. Якобсон тръгва от предпоставката, че тялото реагира на тревожните мисли и ситуации с мускулно напрягане. А това напрягане на свой ред усилва субективното преживяване на тревожност. В този смисъл дълбокото мускулно отпускане намалява напрежението в тялото и това блокира тревожността от по нататъшно развитие и поява. В основата си метода представлява систематично напрягане последвано от отпускане на различни видове мускулни групи. Освен релаксация се постига и ясно разграничаване кога дадени мускули са напрегнати.

 

Човешко тяло има уникалното свойство да се адаптира към често повтарящо се напрежение. Този хроничен стрес често остава незабелязан. Човек привиква към това постоянно напрежение и спира да му обръща внимание. Прогресивната мускулна релаксация (ПМР) е чудесен метод, чрез който човек става по-осъзнат кога даден мускул е напрегнат или отпуснат. Не само успява да направи тази разлика, но и да релаксира ефективно.

ПМР се практикува в седнало или легнало удобно положение със затворени очи.

Всяка мускулна група се напряга съвсем леко за 7 до 10 секунди, след което се отпуска за 20 до 30 секунди. Тази процедура се повтаря поне веднъж. Ако отпускането е трудно, процедурата се повтаря до 5 пъти и се използват формулировки като:

Отпускам

Релаксирам

Напрежението изтича

Напрежението се разсейва

Мускулите са релаксирани

Отпускам все повече и повече

Отпускам все по-дълбоко и дълбоко

В началото фокуса е върху само една мускулна група. С овладяване на метода може да се групират заедно, дори да се приложи ПМР за всички мускули в тялото едновременно. Усвояването на ПМР става за 2-3 седмици, при един път дневно практикуване.