ФИНАНСОВА КРИЗА

Финансова криза
Хаос на финансовия пазар избухва винаги, когато емоции доминират над рационалната икономика, твърдят експерти. Психолога Fritz Strack смята това твърдение за удобно извинение, сякаш човешката психика не следва строго определени правила. Той е професор по психология в университета Würzburg, Германия и е един от най-реномираните интернационални учени в областта на социалната психология.
Когато финансови експерти не намират логично обяснение на това което се случва около тях, търсят често спасение в твърденията, като това, че 50 % от икономиката е психология. Така искат да насочат вниманието върху това, че човешкото поведение е определяно често на емоционална основа и от законите на рационалната икономика не би могло да бъдат обяснено. Глобалната финансова криза, на която ставаме свидетели през последните месеци, е отличен пример за това.
Икономисти стоя безпомощни пред развитията на финансовия пазар, които трудно биха могли да предвидят и се опитват да намерят спасение в емоционалността на човешкото поведение. Изведнъж рационалния човешки разум не е това, което определя действията на хората, а тяхната прекомерна емоционалност и жаждата им за бързо облагодетелстване. Този поглед върху реалността си има своите предимства. Така могат експерти, икономисти, финансови съветници и консултанти да отхвърлят отговорността от себе си за случващото се. Подобни твърдения обаче в повечето случаи няма нищо общо с реалността, тъй като въз основа на резултатите на един начин на поведение човек трудно може да направи заключение за основните заложени в него процеси.
Един пример за това, че рационалното мислене може да води до грешки и че слабостите и недостатъците на човешкия разум не са задължително индикатор за емоционалност, представлява преценката на риска в една дадена ситуация. Както от икономична така и от психологична гледна точка се измерва ползата от едно решение не само въз основа на стойността на неговия резултат, а също така и въз основа на вероятността дали това решение ще доведе до предвидения резултат. По този начин ползата от едно решение се дефинира като продукт от субективната стойност по вероятността това решение да доведе до предвидения резултат (Стойността х Вероятността). Така например ползата от едно решение, което ще донесе печалба от 100 Евро с една вероятност от 100 % е точно толкова голяма, колкото ползата на едно решение, което ще донесе печалба от 1000 Евро с една вероятност от 10 %.
Докато обаче човек лесно се ориентира по отношение на стойността на едно решение, то по отношение на преценката на вероятността (Рискът) човешкия разум показва недостатъци. В повечето случаи за нас не прави голяма разлика, дали шансовете за успех са едно на сто или едно на хиляда, докато възможната печалба от 1000 Евро доста по-голяма стойност притежава в сравнение с една печалба от 100 Евро. Поради тази причина ние хората сме склонни при една потенциална печалба с голяма стойност, да рискуваме много повече, от колкото въз основа на вероятността, наистина да спечелим, би била оправдано. Това обяснява например, защо повечето хора дават значително повече пари за играят на ТОТО, когато Джакпотът нарасне, въпреки че шансовете за успех не се променят. Поради тази причина ние хората сме също така готови за 0,1 % повече лихва да сменим банката си, въпреки че това може да означава увеличаване на риска.
Преценката на риска, особено в области като икономиката и финансите, изисква обработката на огромна информация с която човешкия разум трудно може да се справи или просто необходимото време не е на лице. Поради тази причина повечето от хората прилагат прости правила (Heuristiken) в опита си за преценка на риска, като например: Курса на развитие в последно време, преценката на известни личности, популярността на определена марка или организация, реклама итн. Критериите обаче, които се взимат по този начин под внимание, в повечето случаи не са решаващи и релевантни за бъдещото развитите и водят често до погрешна преценка на реалния риска. Тази човешка слабост при вземането на решения отваря разбира се вратички за манипулация.
Затова от психологична гледна точка е сегашната финансова криза въз основа на един основен човешки дефицит: Преценката на вероятността (Риска) и нейното уместно използване при вземането на решения.