Coaching & Training

 
♦ Подбор на персонал
♦ Coaching
♦ Брейнсторм група за намиране на бизнес решения
♦ Assessment Center Training
Подготовка за Assessment Center
Подготовка за интервюта за работа
♦ Тренинг за овладяване на страхът от изпити
например в ситуации като:
писмени или устни изпити, реферати, интервюта за практика или работа итн.
както и консултации в гореспоменатите области.