В областта на психотерапията

 
♦ Програми за овладяване на стреса в живота като цяло
♦ Програми за справяне с депресия
♦ Програми за овладяване на паникатаки
♦ Програми за справяне с фобии
♦ Програми за справяне с хранителни разстройства
♦ Програми против тютюнопушенето
♦ Програми за справяне с алкохолни и лекрствени зависимости
♦ Програми наркотична зависимост
♦ Прогресивна мускулна релаксация