В областта на Икономиката

♦ Психолог в офиса/фирмата
♦ Индивидуално консултиране
♦ Подбор на персонал
Assessment Center
Структурирани интервюта за работа
Стандартизирани Тестове
• Тестове за интелигентност
• Концентрационни тестове
• Персонални тестове
♦ Персонал маркетинг
♦ Public Relations
  Mediendesign
  Publishing
  Consulting
♦ Human Relations
♦ Outplacement
♦ Проучване на пазара
Формулиране, планиране, конструиране, провеждане, анализ и интерпретация на различни методи и инструменти за проучване на пазара като фокус групи, анкети, интервюта (CAPI, CATI, CASI, EMS, WAPI & Paper/ Pencil Interviews) итн.
♦ Маркетинг
  Концепция
  Продуктова политика
  Промоции
  Дистрибуция
♦ Реклама
Развитие на индивидуални стратегии за реклама, както и изработката на самите рекламни материали (Web, Print, TV & Radio)
За да успее в бизнеса човек днес са нужни преди всичко много добри познания  по отношение на начина на мислене и поведение, както на клиенти и потребители, така и на бизнес партньори и служители. Това важи за големите интернационални компании, както и за средните и малки фирми и предприятия представени на регионалния пазар.
Професионалните услуги и консултации по отношение на това, как вие бихте могли най-бързо и ефективно да се справите с днешната силна конкуренция и да преодолеете сегашната финансова криза, могат да бъдат от решаващо значение, както за вашето бъдеще така и за бъдещето на вашата компания. Във връзка с това познания по отношение на мислите, чувствата и поведението, както на клиенти и потребители, които се ползват от определени търговски марки, продукти, услуги или медии, така и на самите служители са от огромно значение. Контактът с настоящи или потенциални клиенти и потребители, добрата комуникация и успешните взаимоотношения с тях са сега решаващи от когато и да било преди.
Ето тук са от огромно значение експерти, които имат добри познания по отношение на психологията на потребителя, знаят как систематично и ефективно да проучват пазара и умеят надеждно да прилагат събраната от тях информация, както при вземането на важни решения, така и при планирането и реализацията на комплексни проекти.
Във връзка с това предлагам на моите клиенти възможността, да се ползват от актуалните научни изследвания в областта на психологията и икономиката и по този начин да оптимизират максимално своите шансове за успех.
Благодарение на дългогодишния си опит в реализацията на комплексни проекти гарантирам на моите клиенти бързо и ефективно постигане на техните цели.
Независимо от това дали желаете:
• основаване на нова фирма
• преструктуриране на сегашния си бизнес
• разработка на нови стратегии или промяна на настоящите
• ново позициониране на пазара
вие може да ми се доверите, както при планирането, така и при реализацията на всички нужни процеси. С помощта на научно признати методи и стратегии гарантирам оптимални резултати.
Ефективност и продуктивност
Благодарение на богатия си опит и всестранните си интереси мога да предложа на моите клиенти богата палитра от услуги в области, които добиват все по голямо значение като: Подбор на персонал, Public Relations, Human Relations, проучване на пазара, маркетинг, реклама, както и различни Coaching & Training програми. Съгласувано с моите клиенти провеждам квалитативни и квантитативни проучвания в различни сфери, като се съобразявам с всяко индивидуално изискване.
Креативност
Креативни идеи, иновативни продукти, нов дизайн. Всичко това привлича вниманието, събужда интереса и поражда емоции. Затова аз работя съвместно със специалисти в творческия екип, които разработват единствени по рода си продукти за български и чуждестранни телевизии, Интернет медии и информационни агенции. Екипът работи в тясно сътрудничество с редица фирми и организации. Това гарантира висока ефективност и дава възможност за реализация на комплексни проекти. Независимо дали желаете нов дизайн за реклама, идеи за нова промоционна кампания или популяризацията на ваш продукт, ние сме надеждни партньори на които бихте могли да се доверите, както по отношение на планирането и концепцията така и по отношение на самата изработката и реализацията. Свежи идеи и оригинален подходи, това са нашите силни страни.
Нови медии
Услугите които предлагам са съобразени с най-новите тенденции в българските и чуждестранни медии. Фокусът на моята работа тук е съсредоточен предимно върху изграждането на технически комплексни уеб сайтове, корпоративни уеб сайтове, онлайн магазини както и големи онлайн кампании. Услугите ми в тази област включват: концепционални консултации, визуално и техническо изпълнение, координация и управление на проекти.