Иван Иванов

 Иван Иванов – Лектор

Като водещ лектор, Иван Иванов е официален гост на редица вътрешнокорпоративни събития, а презентациите му грабват вниманието на широката публика по време на конференции, конгреси и изложения.

Той е експерт в управлението на виртуални екипи. Срещата с него дарява мениджърите с множество безценни съвети за това как задържат гравитацията в работната група и да разкрият пълната сила на отбора.

Времетраенето и съдържанието на речта му се променят така, че да посрещнат специфичните нужди и очаквания на аудиторията. Благодарение на тази гъвкавост, речта дава отговор на конкретни управленски предизвикателства във виртуален контекст.