Даниел Ганев

   Психолог

04/2009

 

 

 

 

Висше Образование, специалност Психология в
Bayrische Julius – Maximilians -Universität Würzburg,
Германия.
Дипломна работа:

 

 

 

 

 

 

Faziale muskuläre Reaktionen
auf dynamische emotionale Gesichtsausdrücke
in Abhängigkeit der Blickrichtung und der Einstellung
 
Поглед върху автоматичните, подсъзнателни процеси при
обработката на емоционална информация.
 

Специализация:

 

Нервна психология
Интереси:

 

 

Когнитивна психология, емоции, мотивация.
икономическа психология, медийна психология, проучване
на пазара, Аssessment center, психология на рекламата и
новите медии.
Публикации
Ганев, Д. (2009). Изпити, изпити, изпити … как да овладеем
страхът от тях? Златен Век, 1, 6.
 

04/2003

 

 

 

 

 

Начало на висшето образование в
Bayrische Julius – Maximilians -Universität Würzburg,
Германия.
Специалност:Психология.

 

10/2001 – 04/2003

 

 

 

 

 

Следвал в Университет „Bayreuth”,
Германия.
Специалност: География.
10/2001

 

 

 

 

Изпит по немски език за прием във висше немско учебно заведение:
Universität Bayreuth, Германия.

 

 

Практика
11/2007 – 12/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шест седмична практика в клиника за
психиатрия и психотерапия: Klinikum Nürnberg Nord,
Prof.-Ernst-Nathan-Str.1,
90419 Nürnberg, Германия.
Дейност: Провеждане, анализ и интерпретация
на различни психодиагностични методи. Участие в психотерапии както и самостоятелно ръководене на психотерапевни групи.
Участие в клинични конференции и курсове за допълнителна
квалификация както и Supervision в областта на клиничната психология.

 

09/2007 – 10/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Шест седмична практика в клиника за психиатрия и психотерапия:
Klinikum Universität Würzburg.
Füchsleinstr. 15,
97080 Würzburg. Германия.
Дейност: Провеждане, анализ и интерпретация на различни
психодиагностични методи. Участие в психотерапии и самостоятелно
ръководене на психотерапевни групи. Участие на визити, клинични
конференции и курсове за допълнителна квалификация както и
Supervision в областа на клиничната психология.
 

 

Професионален

опит

09/2008 – 11/2008

 

 

 

 

 

 

Работа във фирма за проучване на пазара
„Ipsos Operations GmbH”, Papenkamp 2 -6,
23878 Mölln, Германия.
Дейност: Провеждане, анализ и интерпретация на различни методи
за проучване на пазара като: CAPI, CATI, CASI, EMS, WAPI
и Paper/ Pencil Interviews.
 06/2006 – 09/2006

 

 

 

 

Работа като интервюиращ във фирма за проучване на пазара
„Marfos – Marktforschung”,
Karolinenstrasse 23, 90402 Nürnberg,
Германия.

 

 

 

11/2005 – 03/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа като студентски научен сътрудник в
„Universität Würzburg”, Am Lehrstuhl für Psychologie I- Biologische Psychologie, Klinische Psychologie und  Psychotherapie.
Германия.
Дейност: Провеждане на психологични
експерименти.
 

04/2005 – 09/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа като студентски научен сътрудник
в клиника за психиатрия и психотерапия,
Universität Würzburg. Füchsleinstr. 15,
97080 Würzburg. Германия.
Дейност: Анализи и интерпретации на
резултати от психологични експерименти.