Медитация

Медитацията провокира такива състояния на отпускане, като: ментална (умствена) тишина, оттегляне, радост, любов, жизненост и осъзнатост. Най-ефективна и сложна е медитацията върху поток от стимули. Потокът от стимули в ежедневието е цялата констелация от мисли, емоции, образи и телесни усещания. Затова е препоръчително да се започне с медитация върху конкретен стимул и с времето да се премине към цялостния поток. Най-често избираните стимули (фокусни обекти) са: тяло, дишане, звуци (медитативна музика, мантри), образи (мандала/янтра, символи и йероглифи).

Инструкция:

Поддържай пасивно релаксирано внимание.

При всяко разсейване върни вниманието към стимула.

В началото може да ти случи десетки и стотици пъти да връщаш вниманието към фокусния обект. Това е нормално. Не изисквай от себе си отведнъж да стане. Насилването вече не е отпускане. Нещата се случват от само себе си. Просто релаксирай. Каквото и разсейване да се появи – пусни го. Остани неангажиран. Отпускай.

Времето за усвояване може да отнеме месеци. С постоянство и търпение ефектите са невероятни.

Медитации за отпускане:

Медитация за осъзнаване на тялото:

Седни удобно, така че краката да са стъпили на пода, а гръбнака да е изправен. Затвори очи. Следващата минута-две се оттегли от всичките грижи на деня. Това време е специално за теб. Няма какво да правиш. Няма какво да мислиш. Просто се отпусни. Насочи вниманието към тялото. Как се чувства докато се отпуска. Какви са усещанията. Просто наблюдавай. Каквито и мисли да се появят – пусни ги. Остани неангажиран. Спокоен. Следи усещанията в тялото. Без оценки. Без очаквания. Чисто съзерцание. Продължи така няколко минути.

Тази медитация за осъзнаване на тялото чудесно се съчетава и подпомага телесната сензитивност.

Медитация с поклащане за отпускане:

Продължи предходната медитация, като съвсем леко се задвижиш напред-назад, сякаш си в люлеещ се стол. Запази изправения гръбнак. Съвсем спокойно и внимателно се поклащай напред и назад. Тялото е отпуснато. Остави всяко следващо движение да става все по-фино. Всяко движение отпуска. Отпуска тялото. Отпуска ума. Всяко следващо движение става все по-леко. Без усилие. От само себе си. Остави тялото да задава темпото, силата и посоката. Просто наблюдавай. Всяко следващо движение едва едва се забелязва. Продължи така няколко минути докато движението стане съвсем вътрешно.

Сканирай тялото. Ако има някакво напрежение, повтори медитацията с поклащане.